Sunday 12 June 2016

KUL berekent het aantal voetbalanalisten in België

De Katholieke Universiteit van Leuven heeft het aantal voetbalanalisten berekend in België. En dat blijken er een pak meer te zijn dan gedacht. De KUL kwam uit op een cijfer van ongeveer 5,5 miljoen. Op een bevolking van 11,2 miljoen. Ruwweg de helft van de Belgen dus. Bart Van Reet, de postgraduaat die met dit onderzoek aan de Faculteit Bewegingswetenschappen doctoreert, was niet verrast door dit hoge aantal: "We hebben rekening gehouden met het aantal voetbalmatchen dat een persoon gemiddeld ziet, en de commentaar die er bij geleverd wordt. Bleek dat alle mannen in België wel eens een voetbalmatch zien, en dat iedereen er commentaar bij heeft. Volgens onze criteria zijn dat dus allemaal potentiële voetbalanalisten. En dat zijn er dus heel wat meer dan de voetbalanalisten die aanschuiven bij Extra Time."

Moeten Filip Joos en co nu vrezen voor hun job? Niet direct, want hoewel iedereen commentaar kan geven bij een match, beschikt niet iedereen over het volledige arsenaal dure woorden en technische termen. De kunst van het voetbal analyseren zit hem in het hoogdravend beschrijven van de werkelijkheid op het veld, het lyrisch worden over relatief eenvoudige handelingen en het leuteren over posities, balbezit, en andere randinformatie, zonder pauzes. Dit is kennis die de man aan de toog vaak ontbeert. De voetbal analisten van de VRT kunnen voorlopig nog op hun twee oren slapen.

No comments:

Post a Comment