Friday 8 December 2017

WHO plaatst Belgische ziekte in lijst 'ziektes in opmars'


BRUSSEL - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest een uitbraak van de 'Belgische ziekte'. Ze plaatst de stoornis in haar lijst 'ziektes in opmars', naar aanleiding van het falen van het Eurostadion dossier. Er werden een reeks anti-infectie maatregelen voorgesteld die het verspreiden van de ziekte moeten voorkomen.

De Belgische ziekte is een ingewikkelde aandoening die wordt gekenmerkt door immobilisme, neurocognitieve problemen en opstoten van verkiezingskoorts. De hersenschors van de geïnfecteerde wordt langzaam aangetast door een Pseudomening-okok bacterie en de patiënt kan niet meer logisch nadenken.

De infectie is besmettelijk en wordt overgedragen door speeksel. Ze komt het vaakst voor bij mensen die beroepshalve in het openbaar moeten spreken en nadien ook aangesproken worden, in casu politici. Daarom wordt aangeraden de patiënt in quarantaine te houden in een achterkamertje, of in een salon, wanneer het socialisten betreft.

In een later stadium geeft de Belgische ziekte aanleiding tot open wondes, waarop makkelijk een vinger kan worden gelegd. Vreemd genoeg is net dan de kans op genezing het grootst, indien de beschikbare middelen niet worden verspild en de problemen kordaat aangepakt.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block: "De Belgische ziekte is een ziekte die zich van het zuiden van het land naar het noorden verspreidt. Voorlopig geldt een positief reisadvies voor België, maar aan allen die aan beleidsvoering doen, wordt aangeraden extra voorzorgen te nemen en niet te lang te talmen met belangrijke beslissingen!"

No comments:

Post a Comment