Sunday 27 January 2019

Driekwart van de man caves voldoet niet aan EPB-normenUit onderzoek van het Vlaams Energieagentschap blijkt dat 73% van de man caves niet aan de energienormen voldoet. Ze zijn onvoldoende geïsoleerd en slecht geventileerd. Vaak bevinden man caves zich op zolder, in de kelder of het tuinhuis, en dat is waar het schoentje knelt. Deze ruimtes hebben niet de minimale ventilatievoorzieningen noch de geschikte isolatie, met alle gevolgen vandien: mannen moeten roken, drinken, voetbal kijken en games spelen in ongezonde leefomstandigheden.

Het probleem beperkt zich overigens niet tot Vlaanderen. Ook in Wallonië, en de rest van Europa, halen de man caves nergens het vereiste E-peil, laat staan S-peil, U-peil of R-waarde. Enkele van Europa's oudst bekende man caves, zoals die in Floreffe of Spy, zijn in ronduit erbarmelijke staat. Zelfs een ingrijpende renovatie kan het E-peil niet doen zakken: bepaalde delen zijn niet gevloerd, de muren zijn naakt en het dak bestaat uit massieve kalksteen met barsten en lekken. De grot van Lascaux werd omwille van die redenen zelfs gesloten.

De 'Man van Spy', bewoner van de man cave in de Rue de Rosevaux, ziet het allemaal niet meer zitten: "Ikzelf en mijn familie wonen hier al sinds het Paleolithicum en nooit waren er problemen met instanties. Nu krijg ik een controleur aan mijn deur met de boodschap dat mijn grot niet voldoet aan de normen en dat een renovatie zich opdringt of ik krijg een boete. Klimaatopwarming allemaal goed en wel, maar ik heb daar het geld niet voor. Ik trek ook maar wat leefloon via het Waals Gewest. De regelgeving is bovendien zo ingewikkeld. Als ik dat lees, voel ik mij precies een Neanderthaler."

No comments:

Post a Comment