Wednesday 1 May 2019

Het woord van het jaar 2019, volgens Van Dale: reradicaliserenBRUSSEL - Van Dale heeft als nieuw woord van het jaar 2019 gekozen: reradicaliseren.
Na radicaliseren en deradicaliseren is er nu: reradicaliseren.
Reradicaliseren omschrijft de toestand van mensen die eerst geradicaliseerd zijn, daarna gederadicaliseerd en vervolgens terug gereradicaliseerd zijn.

Minister van Justitie Koen Geens licht toe: "Veel mensen, voornamelijk van allochtone afkomst, zijn het noorden kwijt en verliezen zich in halfbakken spirituele verzen en extreem-religieuze beleving."

"Hoewel ieder weldenkend mens met een beetje gezond verstand weet dat onmogelijk alle religies gelijk kunnen hebben, en dat dus de meest voor de hand liggende conclusie is dat ze allemaal ongelijk hebben, blijft een groot deel van de bevolking voor deze misvattingen vatbaar. Meer nog, de boodschappen van haatpredikers slaan aan. Vooral in de gevangenissen, waar miserie en wanhoop van oudsher volop aanwezig is. Hetzelfde geldt overigens voor alle arme landen met miserie en wanhoop. Wist u dat daar de Islam goed aan slaat?"

"Bon, waar was ik? Oh ja, haatpredikers! Haat heeft nog nooit iets opgelost in deze wereld. Zelfmoordaanslagen trouwens ook niet. Iemand Allah nog gezien?"

"Enfin, alle deradicaliseringsprogramma's ten spijt, zijn er dus terug fanatiekelingen geradicaliseerd. Gereradicaliseerd, zeg maar. Nu kijk, de hersenen spoel je niet zo maar, he. Daar zijn eeuwen voor nodig. En ook een beetje een gebrek aan gezond verstand."

No comments:

Post a Comment