Tuesday, 26 May 2015

Electrabel verduidelijkt: "Het is ònze energie"Via een persmededeling heeft Electrabel toegegeven dat de slogan 'Het is jouw energie' een marketingtruc was om de mensen aan te zetten tot een hoger energieverbruik. Electrabel gaf met de slogan verkeerdelijk de indruk dat de consument op enig moment in de energiecyclus eigenaar is van de energie, en excuseert zich hiervoor. Electrabel blijft eigenaar van de energie tot op het moment van het verbruik, alsook van de winsten die met de verkoop van energie gemaakt worden. Electrabel is formeel: "Het is onze energie."

Verkeerdelijk dachten enkele consumenten dat ze bij een coöperatieve aangesloten waren. Met alle voordelen van dien. Niet zo dus. De dure prijzen en wurgcontracten blijven van kracht. Electrabel bepaalt hoe de energie opgewekt wordt, aan welke prijs, en aan welke voorwaarden ze geleverd wordt.

Tenzij de consument beschikt over een accumulator of een of andere vorm van batterij, kan de energie van Electrabel niet opgeslagen worden. De geleverde energie wordt dus direct verbruikt, bij levering. Als dusdanig kan de consument dus op geen enkel moment eigenaar zijn van een hoeveelheid energie, en kan er dus nooit sprake zijn van 'jouw' of 'mijn' energie. Electrabel is producent en blijft altijd de eigenaar, tot de energie omgezet wordt in licht, beweging of warmte. Maar daarna is de energie onherroepelijk weg.

Electrabel hoopt dat met deze verduidelijking alle misverstanden over de eigendomsrechten van energie van de baan zijn.

Wat de bijproducten betreft van de energieproductie, zoals CO2 en nucleair afval, dat zijn dan wel weer zaken die tot de levenssfeer van de consument behoren. Electrabel: "Dat is ons probleem niet. Dat is jouw probleem." Kito vult aan: "Waf waf!"

Wednesday, 6 May 2015

B-Fast Team ondergebracht bij Infrabel

Het B-Fast Team bezint zich na hun laattijdige en onfortuinlijke missie naar Nepal over hun toekomst. In de Federale Regering gaan stemmen op om het B-Fast Team onder te brengen bij de NMBS. Jo Cornu ziet voor hen een functie weggelegd bij de Dienst Zelfmoordafhandeling van Infrabel. Deze dienst handelt meer dan 200 treinsuïcides af in België. Bijna altijd is de poging fataal, dus als het B-Fast Team te laat zou komen, is dit op zich niet erg. Ook de bijhorende treinvertragingen zijn de reizigers van de NMBS gewend. Dus om het slachtoffer bijeen te puzzelen heeft het team ruimschoots de tijd. Een ideale aanvulling van het takenpakket van de jongens van B-Fast!

Tuesday, 5 May 2015

Theo Francken pleit in Europees Parlement om Lampedusa te schenken aan Tunesië of Libië

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft deze morgen het Europees Parlement toegesproken. Hij heeft ervoor gepleit om het Italiaanse eiland Lampedusa te schenken aan Tunesië of Libië. Op die manier blijven alle bootvluchtelingen die op Lampedusa stranden technisch gezien Afrikaans. Hij stelde ook voor om de ontgoocheling op de gezichten van bootvluchtelingen te filmen wanneer ze aan land komen en ontdekken dat ze na een helse tocht over zee nog altijd in Afrika zijn. Deze filmpjes kunnen dan gebruikt worden bij ontradingscampagnes om andere gelukszoekers te ontmoedigen.