Friday, 16 January 2015

Bart De Wever niet opgezet met viering '15 jaar Duyster' in TRIXOp zondag 18 januari viert het radioprogramma 'Duyster' zijn 15e verjaardag in concertzaal Trix, in Antwerpen. Het programma dat altijd uitgezonden wordt op zondagavond is gekend voor zijn eigenzinnige mix van melancholische indiefolk en dromerige postrock. Burgemeester Bart De Wever laat weten het geen goed idee te vinden om de jeugd in deze moeilijke tijden een ganse avond bloot te stellen aan depri-muziek (sic). Hij stelt dat de meeste jongeren op zondagavond sowieso al moe zijn van een lang weekend uit te gaan, en dus gevoeliger voor emoties. Het is volgens hem niet nodig om hen nog dieper in de put te duwen met zwaarmoedige muziek en donkere klanken, in hartje winter dan nog.

De burgemeester bekijkt of het concert niet kan tegengehouden worden wegens gevaar voor de volksgezondheid. De zelfmoordcijfers van Antwerpse jongeren liggen hoger dan in de omringende steden. Het risico bestaat dat de uitzending hen tot wanhoopsdaden aanzet. Zeker de studenten die ook nog eens in de examens zitten.

De Wever vindt de timing en locatie dan ook helemaal verkeerd. Daarnaast heeft hij opmerkingen over de omschrijving, die misleidend zou zijn. De avond wordt aangekondigd als een 'viering'. Maar dit strookt niet met de groepen die geprogrammeerd zijn noch met de muziek die wordt gedraaid. De hoofdact Low, die zich laat vertalen als 'laag', of 'depressief', is een doorn in het oog van De Wever, die de programmatie beschuldigt van onverantwoord gedrag. "Op een begrafenis kun je dergelijke muziek misschien nog spelen, maar toch niet op een 'viering'", aldus De Wever. Een viering vereist volgens De Wever feestelijke muziek, vrolijke ambiance en een gezellige aankleding. Hij haalt de laatste NVA bijeenkomst als voorbeeld aan.

Bij Studio Brussel reageert men rustig op de kritiek. In een persmededeling deelt de radiozender mee 'dat ze muziekkeuze sowieso niet zo belangrijk vinden, en dus geen toegevingen willen doen wat het verloop van de avond betreft.'

Thursday, 15 January 2015

Al Qaeda dagvaardt ISIS voor het Internationaal GerechtshofDe terroristenorganisatie Al Qaeda spant een proces aan tegen de militieleden van ISIS. De klacht die ISIS wordt aangewreven betreft het 'onterecht opeisen van terroristische acties van Al Qaeda, het weigeren te betalen van een opleidingsvergoeding voor terroristen en het zich valselijk opwerpen als leider van het moslimfundamentalisme'. Hoofdbeschuldigde is Abu Bakr Al-Baghdadi van ISIS. Sinds hij in 2014 kalief werd, is hij 'naast zijn sloefen beginnen lopen', stelt Al Qaeda.

Ayman Al-Zawahire van Al Qaeda legt uit: "Kijk, wij juichen elke vorm van blind fanatisme toe. Maar, ere wie ere toekomt. Wij zijn het die al de ISIS strijders indertijd hebben opgeleid. In onze kampen in Jemen, Afghanistan en Pakistan hebben wij honderden gefrustreerde jongeren training en onderdak gegeven en hen diverse aanslagtechnieken geleerd. Nog voor we ze een vast contract konden aanbieden, zijn ze getransfereerd naar Syrië en Irak, om te gaan vechten voor ISIS. Zonder enige vorm van opleidingsvergoeding. Wij zijn deze gang van zaken beu. Verschillende toptalenten uit de Académie Bin Laden hebben wij moeten laten gaan van de ene dag op de andere. Wij zetten de samenwerking met ISIS stop, en eisen een compensatie."

Ook het onterecht opeisen van bepaalde terroristische acties zit Al Qaeda hoog. Concreet werd bij de laatste aanslagen in Parijs aanvankelijk de verantwoordelijkheid opgeëist door ISIS. Volledig ten onrechte, aldus Ayman Al-Zawhahire: "Allez, dat hou je toch niet voor mogelijk? Niemand anders dan Al Qaeda is het die de aanslagen beraamd en uitgevoerd hebben! En dan komt ISIS snel-snel met een tweet dat zij erachter zitten, de opportunisten. Nog een geluk dat we op voorhand een videoboodschap opgenomen hadden en deze tijdig op YouTube konden plaatsen. Wij zullen de beelden dan ook gebruiken in de rechtszaak, en eisen verontschuldigingen van ISIS. Soms vraag ik mij echt af wat de Profeet Mohammed hierboven van dit alles wel niet moet denken."

Tot slot wil Al Qaeda voor eens en voor altijd duidelijk stellen dat zij de absolute leider zijn van het moslimfundamentalisme. Waar ISIS hoofdzakelijk gelokaliseerd is in het Midden-Oosten, beschikken wij over een wereldwijd netwerk, met cellen in alle belangrijke westerse landen. Ayman Al-Zawhahire: "'Nieuwe mesjes snijden goed', zei mijn gesluierde moeder indertijd. Maar de koppensnellers van ISIS zijn niet meer dan een flauwe kopie van het origineel. Ze maken er een zootje van in Syrië, en wij wensen er ons te van distantiëren. Ze vermoorden burgers en vernielen een mooi land. Onze aanslagen zijn tenminste origineel en telegeniek. Wij geven dit ook mee in onze opleiding, dat er altijd voldoende dramatiek in de aanslagen vervat moet zitten. En wat doet ISIS? Een paar weerloze gijzelaars de keel oversnijden. Waar is het script? Waar zit de spanning, de twist? Waar zit de terreur?? We hopen met dit proces enkele zaken te kunnen rechtzetten, en willen eerherstel voor onze organisatie. Een beetje media-aandacht zou ook welkom zijn."

Tuesday, 13 January 2015

Strijd tegen geradicaliseerde moslims radicaliseert

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil de strijd tegen geradicaliseerde moslimjongeren radicaler aanpakken. In een persconferentie deelde hij het volgende mee: "De aanpak van moslimfundamentalisten moet fundamenteel worden herbekeken. We moeten fanatieker zijn in de bestrijding van godsdienstfanataci. Enkel met eenzelfde verbetenheid en blindheid kan deze tendens gestopt worden. Ik wil de mensen niet bang maken, maar waakzaamheid is nodig tegen zij die angst zaaien. Wie iets verdachts opmerkt, moet dit zeker melden aan de politie in uw buurt. Enkel door extreme maatregelen kan dit moslimextremisme in de kiem gesmoord worden."

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een handboek opgesteld met technieken en tactieken om het moslimfundamentalisme aan te pakken. Jan Jambon: "Het handboek is geschreven in verzen. Deze rijmpjes maken het gemakkelijk voor kinderen en burgers om te onthouden. Bepaalde verzen mogen letterlijk worden genomen. Zoals bij deze regels: 'Een vijand van de vrije democratie is een vijand van België'. 'Wie onze waarden en cultuur beledigt, onze pluraliteit beledigt.' Deze stelregels zijn niet voor interpretatie vatbaar. Wie hier niet mee akkoord is, moet maar oprotten, zoals de burgemeester van Rotterdam onlangs stelde. Jihad is haat, punt uit. En voor haat is in onze maatschappij geen plaats. Ik hààt het als mensen hun mening opdringen! België is een paradijs, en het wordt tijd dat alle inwoners dit beseffen, moslim of niet. Er zijn misschien geen 70 mooie maagden te vinden, maar we hebben het hier goed, en we willen het zo houden. Soenniet of sjiiet, we moeten uw geloof niet! Allez, ik bedoel: iedereen is vrij te geloven wat hij wil, maar je mag je geloof niet opdringen. Dat is wat ìk geloof (glimlacht). Bovendien: al die godsdiensten, is dat allemaal echt gebeurd??"

Monday, 12 January 2015

'Politie en Bankier' rage op de speelplaatsOp de speelplaatsen van lagere scholen in gans Vlaanderen is een nieuw spel populair: 'Politie en Bankier'. Dit tikspel is een variant op het alom gekende 'Politie en Bandiet' (of 'Politie en Boef''). Net zoals in de oorspronkelijke versie is het de bedoeling dat de politie alle slechteriken inrekent door hen te tikken. Alleen heeft de slechterik (de bankier) in deze eigentijdse versie verschillende mogelijkheden om zich aan de arm der wet te onttrekken. Het spel is een echte rage onder de kinderen en wordt gespeeld op alle Vlaamse speelplaatsen.

Waar het vroeger als politieman voldoende was om de boef simpelweg te tikken om hem achter slot en grendel te steken, kan in de bankiersversie de bankier bepaalde procedures inroepen. Zo kan de bankier bijvoorbeeld een groepje vormen met andere kinderen. Vanaf 3 kinderen zijn ze dan 'too big to fail' en dus immuun voor de politie. Ook kunnen de bankiers met krijt bepaalde tegels op de speelplaats markeren. Deze tegels worden dan 'offshore tax havens' waar de bankier niet getikt kan worden, zolang hij op de tegel staat.  De kinderen die bankier zijn kunnen van tegel tot tegel springen zonder dat de politie hen iets kan doen. Iedere bankier heeft een krijtje.

Wanneer de politie er dan toch in slaagt iemand te tikken, dan kan de bankier altijd een 'stresstest' aanvragen. Hij of zij dient dan 10 keer te pompen. Kan de speler geen 10 maal pompen, dan is hij gefaald op de stresstest en vliegt hij in de gevangenis.

Zoals bij het klassieke 'Politie en Bandiet' dient de gevangenis bewaakt te worden door een agent. Want kan een bankier zijn ploeglid tikken, dan is deze opnieuw vrij. Maar het spel zou niet 'Politie en Bankier' heten, mochten er geen achterpoortjes bestaan. Dit achterpoortje bestaat erin dat de bankier de bewaker een slechte lening kan aansmeren die hem bankroet maakt. Het aansmeren kan door vanuit de gevangenis de agent te tikken die te dichtbij komt. Ook deze regel geeft opnieuw een extra dimensie aan het spel.

Pieter Lesaffer, hoofdredacteur van Klasse, ziet voorlopig geen einde komen aan de populariteit van het spel. Integendeel: "Het is fijn om te zien hoe kinderen het spel voortdurend aanpassen. Het leeft echt bij hen. De bankiers worden inventiever en inventiever in het verzinnen van nieuwe regels. Deze manier van spelen wakkert de creativiteit aan, en stimuleert de verbeeldingskracht; eigenschappen die een hedendaagse bankier zeker nodig heeft. Maar bovenal: de kinderen amuseren zich, doen aan lichaamsbeweging en leren op een speelse manier elkaar te bedriegen."

"'Politie en Bandiet' is trouwens niet het enige spelletje dat de kinderen geüpdatet hebben. Ik hoor van leerkrachten dat ook de volgende spelletjes terug aan een opmars bezig zijn: 'Blad, steen, kaasschaaf', 'Ik ga op repatriëring en ik neem mee',  en 'Eurocommissaris voor Migratie mag ik overvaren, ja of nee?'"

Saturday, 10 January 2015

Multinationals, hulporganisaties en prostituees slaan handen in elkaar om moslimterroristen te deradicaliserenDe recente aanslagen in Parijs hebben de Franse samenleving diep geschokt. Overal komen mensen op straat om hun steun te betuigen aan de slachtoffers en om hun afkeer te laten blijken voor de moslimterroristen. President Hollande roept op tot nationale eenheid, tot een gezamenlijk front dat de waarden van de samenleving verdedigt. Deze oproep is ook gericht aan gematigde moslims, die, als de polarisatie zou toenemen, wel eens de rekening gepresenteerd zouden kunnen krijgen van de acties van een kleine minderheid radicalen. Ook zij distantiëren zich van het geweld. Op Twitter waren de hashtags '#pasmonislam' en '#islamreligiondepaix' trending. En ook verschillende woordvoerders van de islam veroordeelden de gruwelijke acties. Maar daarmee is de wortel van dit probleem natuurlijk niet opgelost. Malek Chebel, professor Mondes Arabes et Musulman en expert in moslimterrorisme, die de oorzaken van dit fenomeen jarenlang heeft bestudeerd, vindt dat de maatschappij verder moet gaan. Hij heeft de organisatie 'Muselman for Muselman Fondamentaliste' (MFMF) opgericht. Deze organisatie helpt afgedwaalde jongeren terug op het rechte pad. Door de gebeurtenissen in Parijs is de bekendheid van deze organisatie sterk toegenomen, en stromen de donaties wereldwijd massaal binnen.

Malek Chebel: "De media hebben de mond vol van opvoeding, onderwijs en kansen. Maar voor geradicaliseerde jongeren komen al deze maatregelen veel te laat. Zij zijn gefrustreerd, en hebben directe steun nodig. Vandaar dat ik 'MFMF' heb opgericht. Als gelovige moslim zie ik met lede ogen aan hoe probleemjongeren gebrainwasht worden en hun vele frustraties veruitwendigen. Met MFMF wil ik deze symptomen een halt toeroepen. De afgelopen dagen hebben verschillende multinationals, hulporganisaties en zelfs seksmedewerkers hun hulp aangeboden."

"Wat is het probleem? Simpel gezegd: de jongeren zijn gefrustreerd, worden door imams en het internet blaasjes wijs gemaakt, laten hun baard groeien en veranderen van straatboefjes in terroristen. Door hele dagen in djellaba rond te lopen met een potske op uw kop en een halve baard onder uw kin, worden ze natuurlijk af en toe scheef bekeken, geraken ze niet aan een lief, laat staan werk, en worden ze nog meer gefrustreerd. Een vicieuze cirkel. Met onze organisatie willen we deze vicieuze cirkel doorbreken."

Verschillende bedrijven hebben sinds de aanslagen in Parijs aangeboden om MFMF te helpen. De grootste naam is ongetwijfeld Pfizer. De hulp van deze farmagigant kan echt een doorbraak betekenen in de strijd tegen het terrorisme. Vele jongeren zijn namelijk zodanig gefrustreerd dat ze quasi impotent geworden zijn met als gevolg dat ze in staat zijn wanhopige dingen te doen. Malek Chebel: "Wat is een man waard als hij niet af en toe eens goed kan poepen? Of gewoon eens hard aan zijn jos kan trekken? Viagra zal de jongeren weer genot en perspectief geven!"

Een andere multinational, Gilette, heeft een container gratis scheerschuim en scheermesjes geschonken aan MFMF. Malek Chebel: "Om die mottige baard af te scheren, tiens! Er zijn al aanbiedingen geweest van kapperszaken om de baard desnoods niet af te scheren, maar te laten bijknippen, zodat het toch op iets trekt. Er is zelfs een bedrijf uit India dat pruiken maakt, dat voorgesteld heeft om valse baarden te produceren, zodat de jongeren in plaats van een paar plukken haar een echte volle baard kunnen ervaren, wat hun mannelijkheid ten goede moet komen."

Ook verschillende prostituees uit Parijs hebben hun diensten aangeboden. Manon, een jonge prostituee uit Nanterre, verwoordt wat vele collega's samen met haar denken: "Als wij door die jonge gasten eens goed te verwennen een paar aanslagen kunnen verijdelen, dan zullen wij dat niet nalaten. Ocharme, die jongens toch, hoe gefrustreerd kun je zijn?" Collega Charonne treedt haar bij: "Ik heb een jonge dochter, en ze is nog maagd. Als mijn diensten niet zouden volstaan wegens 'onrein' of welke reden dan ook, dan ben ik bereid mijn dochter te overhalen het met deze jongens te doen. Als we daarmee een paar levens kunnen redden, graag!"

Ook via het internet komt hulp toegesneld. Xvideos, PornHub en YouPorn hebben al gratis accounts aangeboden voor geradicaliseerde en gefrustreerde jongeren. In een gezamenlijke persmededeling laten zij weten: "Wij hebben alle categorieën porno in onze rangen. Gesluierde dames, buikdanseressen, sex met een kameel, you name it, we got it."

En het gaat verder: AB Inbev, de grootste drankengigant ter wereld, is bereid gratis bier en sterke drank te leveren, zoveel de jongeren maar willen. Carlos Brito: "We weten dat de islam alcohol verbiedt, maar we weten ook hoe het er achter gesloten deuren soms aan toe gaat (glimlacht). In de Verenigde Arabische Emiraten is al menig deal met een slokje beklonken. Let op: als bedrijf preken wij de matigheid, maar af en toe eens de remmen los laten gaan, kan de mensen toch samen brengen, en een mens zijn frustraties en besognes toch even laten vergeten, niet?"

In diezelfde optiek heeft ook LOC Nederland (Landelijk Overleg Coffeeshopbonden) zijn waren aangeboden. Volgens hen 'kan een goeie joint meer oplossen dan de ganse Verenigde Naties samen'.

En zo blijven de steunbetuigingen in Parijs toestromen. Van over de hele wereld willen diverse organisaties de moslimjongeren helpen.

Volgens de laatste berichten zouden er zelfs een paar werkaanbiedingen binnengekomen zijn.

Tot slot hebben ook Israël en Palestina meegedeeld dat ze de vredesgesprekken zullen heropstarten en een definitieve regeling zullen uitwerken zodat ook deze kwestie niemand meer kan radicaliseren. Een voorbeeld mogelijk gevolgd door het  ganse Midden-Oosten. Wereldvrede in 2016? To be continued...