Sunday, 12 June 2016

KUL berekent het aantal voetbalanalisten in België

De Katholieke Universiteit van Leuven heeft het aantal voetbalanalisten berekend in België. En dat blijken er een pak meer te zijn dan gedacht. De KUL kwam uit op een cijfer van ongeveer 5,5 miljoen. Op een bevolking van 11,2 miljoen. Ruwweg de helft van de Belgen dus. Bart Van Reet, de postgraduaat die met dit onderzoek aan de Faculteit Bewegingswetenschappen doctoreert, was niet verrast door dit hoge aantal: "We hebben rekening gehouden met het aantal voetbalmatchen dat een persoon gemiddeld ziet, en de commentaar die er bij geleverd wordt. Bleek dat alle mannen in België wel eens een voetbalmatch zien, en dat iedereen er commentaar bij heeft. Volgens onze criteria zijn dat dus allemaal potentiële voetbalanalisten. En dat zijn er dus heel wat meer dan de voetbalanalisten die aanschuiven bij Extra Time."

Moeten Filip Joos en co nu vrezen voor hun job? Niet direct, want hoewel iedereen commentaar kan geven bij een match, beschikt niet iedereen over het volledige arsenaal dure woorden en technische termen. De kunst van het voetbal analyseren zit hem in het hoogdravend beschrijven van de werkelijkheid op het veld, het lyrisch worden over relatief eenvoudige handelingen en het leuteren over posities, balbezit, en andere randinformatie, zonder pauzes. Dit is kennis die de man aan de toog vaak ontbeert. De voetbal analisten van de VRT kunnen voorlopig nog op hun twee oren slapen.

Wednesday, 8 June 2016

Marc Coucke investeert in ovens voor gebakken lucht

Marc Coucke gaat investeren in de Gentse startup 'HotAirWaveTechnologies' (HAWT). Deze startup heeft een nieuwe technologie ontwikkeld om lucht ter verwarmen op een goedkopere, snellere en ook milieuvriendelijkere manier. Het zou gaan om een bedrag van ongeveer 6 miljoen euro, waarbij Marc Coucke rechtstreeks een meerderheidsparticipatie neemt via zijn fonds Alychlo.

Volgens de voormalige CEO van Omega Pharma is de markt voor gebakken lucht wereldwijd aan het stijgen. Vooral bij politici is de vraag niet bij te houden. Maar ook toplui van diverse organisaties hebben al hun interesse betoond voor het nieuwe procédé.

Marc Coucke heeft de jonge ingenieurs van HAWT leren kennen tijdens de deal met Perrigo, en was toen zeer tevreden met de kwaliteit van de gebakken lucht. Hij wil het bedrijf nu verder uitbouwen onder zijn vleugels. In de toekomst behoort een participatie van de Vlaamse Regering - via de holding GIMV - zeker tot de mogelijkheden. Maar een voorstel van het ABVV om eveneens mee te investeren werd resoluut afgewezen. Zij moeten zich voorlopig nog behelpen met de verouderde luchtovens in Forges de Clabecq.