Friday 17 January 2014

Belgische Hockey Bond verveeld met media-aandacht


De Koninklijke Belgische Hockey Bond kijkt met gemengde gevoelens naar de verhoogde media-aandacht rond de Nationale Heren- en Damesploegen, de Red Lions en de Red Panthers. Langs de ene kant zijn ze blij met de goede uitslagen en de uitgelaten sfeer rond de Nationale Ploeg, langs de andere kant vrezen ze een toevloed van nieuwe, minder kapitaalkrachtige leden door de toegenomen visibiliteit van de sport.

Bondsvoorzitter Marc Coudron licht toe: "Kijk, het is fijn dat hockey op een positieve manier in beeld komt. Een breder publiek krijgt de resultaten van jarenlang hard werken te zien . Een probleem stelt zich echter als dit breder publiek denkt zomaar lid te kunnen worden van een hockeyclub in de buurt. In principe kan dit, maar dit is uiteraard niet de bedoeling. We houden de sport graag exclusief, voorbehouden voor kinderen van ouders met een goedbetaalde job, en met een wagenpark dat dat van de doorsnee burger overstijgt. Er is ook een vestimentaire etiquette die wij handhaven."

"We zijn blij met de beelden op televisie die onze resultaten in de verf zetten, maar zijn beducht voor een scenario zoals met de golfsport gebeurd is. Toen golf vorig jaar door BLOSO als 'sport van het jaar' verkozen werd, was er een instroom aan allerlei dubieuze golfdebutanten van lager allooi, die de golfsport toch een deel van zijn elitaire karakter verloren heeft doen gaan. Wij passen voor dergelijke democratisering. Let wel, ik herhaal: de Belgische hockeyclubs staan open voor iedereen, ik herhaal: ie-de-reen, op voorwaarde dat ze aan de ongeschreven eisen voldoen. U moet begrijpen: veel ouders schrijven hun kinderen in voor de hockey om zelf op de hockeyclub te netwerken of andermans vrouw te versieren. De sfeer op het veld is even belangrijk als in het clubhuis. Stel u voor dat een kindje uit een of andere achterbuurt, dat vroeger de wijk terroriseerde met een stok, plots, door deze achtergrond, een ontzettend  groot talent blijkt te hebben voor hockey, en iedereen naar huis speelt. Dan is het hek van de dam voor onze sport. Dit willen wij vermijden. In eenieders belang. Een beetje ongelijkheid moet er zijn in de wereld. Als u mij nu wil excuseren, ik moet naar het oesterbuffet."

No comments:

Post a Comment