Thursday 15 January 2015

Al Qaeda dagvaardt ISIS voor het Internationaal GerechtshofDe terroristenorganisatie Al Qaeda spant een proces aan tegen de militieleden van ISIS. De klacht die ISIS wordt aangewreven betreft het 'onterecht opeisen van terroristische acties van Al Qaeda, het weigeren te betalen van een opleidingsvergoeding voor terroristen en het zich valselijk opwerpen als leider van het moslimfundamentalisme'. Hoofdbeschuldigde is Abu Bakr Al-Baghdadi van ISIS. Sinds hij in 2014 kalief werd, is hij 'naast zijn sloefen beginnen lopen', stelt Al Qaeda.

Ayman Al-Zawahire van Al Qaeda legt uit: "Kijk, wij juichen elke vorm van blind fanatisme toe. Maar, ere wie ere toekomt. Wij zijn het die al de ISIS strijders indertijd hebben opgeleid. In onze kampen in Jemen, Afghanistan en Pakistan hebben wij honderden gefrustreerde jongeren training en onderdak gegeven en hen diverse aanslagtechnieken geleerd. Nog voor we ze een vast contract konden aanbieden, zijn ze getransfereerd naar Syrië en Irak, om te gaan vechten voor ISIS. Zonder enige vorm van opleidingsvergoeding. Wij zijn deze gang van zaken beu. Verschillende toptalenten uit de Académie Bin Laden hebben wij moeten laten gaan van de ene dag op de andere. Wij zetten de samenwerking met ISIS stop, en eisen een compensatie."

Ook het onterecht opeisen van bepaalde terroristische acties zit Al Qaeda hoog. Concreet werd bij de laatste aanslagen in Parijs aanvankelijk de verantwoordelijkheid opgeëist door ISIS. Volledig ten onrechte, aldus Ayman Al-Zawhahire: "Allez, dat hou je toch niet voor mogelijk? Niemand anders dan Al Qaeda is het die de aanslagen beraamd en uitgevoerd hebben! En dan komt ISIS snel-snel met een tweet dat zij erachter zitten, de opportunisten. Nog een geluk dat we op voorhand een videoboodschap opgenomen hadden en deze tijdig op YouTube konden plaatsen. Wij zullen de beelden dan ook gebruiken in de rechtszaak, en eisen verontschuldigingen van ISIS. Soms vraag ik mij echt af wat de Profeet Mohammed hierboven van dit alles wel niet moet denken."

Tot slot wil Al Qaeda voor eens en voor altijd duidelijk stellen dat zij de absolute leider zijn van het moslimfundamentalisme. Waar ISIS hoofdzakelijk gelokaliseerd is in het Midden-Oosten, beschikken wij over een wereldwijd netwerk, met cellen in alle belangrijke westerse landen. Ayman Al-Zawhahire: "'Nieuwe mesjes snijden goed', zei mijn gesluierde moeder indertijd. Maar de koppensnellers van ISIS zijn niet meer dan een flauwe kopie van het origineel. Ze maken er een zootje van in Syrië, en wij wensen er ons te van distantiëren. Ze vermoorden burgers en vernielen een mooi land. Onze aanslagen zijn tenminste origineel en telegeniek. Wij geven dit ook mee in onze opleiding, dat er altijd voldoende dramatiek in de aanslagen vervat moet zitten. En wat doet ISIS? Een paar weerloze gijzelaars de keel oversnijden. Waar is het script? Waar zit de spanning, de twist? Waar zit de terreur?? We hopen met dit proces enkele zaken te kunnen rechtzetten, en willen eerherstel voor onze organisatie. Een beetje media-aandacht zou ook welkom zijn."

No comments:

Post a Comment