Tuesday 13 January 2015

Strijd tegen geradicaliseerde moslims radicaliseert

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil de strijd tegen geradicaliseerde moslimjongeren radicaler aanpakken. In een persconferentie deelde hij het volgende mee: "De aanpak van moslimfundamentalisten moet fundamenteel worden herbekeken. We moeten fanatieker zijn in de bestrijding van godsdienstfanataci. Enkel met eenzelfde verbetenheid en blindheid kan deze tendens gestopt worden. Ik wil de mensen niet bang maken, maar waakzaamheid is nodig tegen zij die angst zaaien. Wie iets verdachts opmerkt, moet dit zeker melden aan de politie in uw buurt. Enkel door extreme maatregelen kan dit moslimextremisme in de kiem gesmoord worden."

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een handboek opgesteld met technieken en tactieken om het moslimfundamentalisme aan te pakken. Jan Jambon: "Het handboek is geschreven in verzen. Deze rijmpjes maken het gemakkelijk voor kinderen en burgers om te onthouden. Bepaalde verzen mogen letterlijk worden genomen. Zoals bij deze regels: 'Een vijand van de vrije democratie is een vijand van België'. 'Wie onze waarden en cultuur beledigt, onze pluraliteit beledigt.' Deze stelregels zijn niet voor interpretatie vatbaar. Wie hier niet mee akkoord is, moet maar oprotten, zoals de burgemeester van Rotterdam onlangs stelde. Jihad is haat, punt uit. En voor haat is in onze maatschappij geen plaats. Ik hààt het als mensen hun mening opdringen! België is een paradijs, en het wordt tijd dat alle inwoners dit beseffen, moslim of niet. Er zijn misschien geen 70 mooie maagden te vinden, maar we hebben het hier goed, en we willen het zo houden. Soenniet of sjiiet, we moeten uw geloof niet! Allez, ik bedoel: iedereen is vrij te geloven wat hij wil, maar je mag je geloof niet opdringen. Dat is wat ìk geloof (glimlacht). Bovendien: al die godsdiensten, is dat allemaal echt gebeurd??"

No comments:

Post a Comment