Monday 9 March 2015

Kus op de wang als begroeting technisch niet mogelijk

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben ontdekt dat twee mensen elkaar onmogelijk tegelijk een kus op de wang kunnen geven. Ofwel geeft één iemand de ander een volle kus op de wang, en moet de andere persoon een kus in de lucht, dus naast de wang, geven. Ofwel geven twee mensen elkaar een halve kus met getuite lippen. Maar elkaar tegelijk een volle kus op de wang geven is nagenoeg onmogelijk, uitzonderingen als wijlen Emiel Goelen niet nagelaten. De vorsers ontdekten ook dat mensen, gefrustreerd door deze fysische onmogelijkheid,  elkaar uit gewente een kus in het ijle geven. Al dan niet met smakkend geluid. De onderzoekers betreuren deze evolutie, maar besluiten hun artikel met de mededeling dat het nog altijd beter is een halve kus als begroeting te gebruiken, dan een slap handje aan te bieden.

No comments:

Post a Comment