Wednesday 15 April 2015

IPCC stelt: het is 14u45 inzake de klimaatopwarming

Is het vijf voor twaalf of vijf na twaalf om iets te doen aan de klimaatopwarming? De discussie woedt al een tijdje onder de voorvechters van ons klimaat. Wetenschappers van het IPCC (Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering) hebben de kwestie nu onderzocht en kwamen tot de bevinding dat het 14u45 is om nog maatregelen te nemen tegen het broeikaseffect. Rijkelijk te laat dus.

In 2006 vertoonde Al Gore zijn film 'An Inconvenient Truth'. In de documentaire beweerde hij dat het vijf voor twaalf is. Eind vorig jaar stelde vzw Klimaatzaak de overheid in gebreke omdat zij te weinig doet aan de klimaatverandering. De 11 bv's beweerden dat het vijf na twaalf is. Net als vele andere klimaat medestanders. Wie heeft gelijk?

Wetenschappers van het IPCC hebben alle gekende parameters in hun klimaatmodel gestopt, met het begin van de metingen als startpunt. Nu blijkt dus dat het geen van bovenstaande partijen gelijk heeft. Het blijkt anno 2015 14u45 te zijn, en veel te laat om nog iets aan het klimaat te veranderen. Alle inspanningen zijn vergeefse moeite en we mogen ons op het ergste voorbereiden. Lekker achterover leunen en genieten van de apocalyps.

No comments:

Post a Comment