Tuesday 5 May 2015

Theo Francken pleit in Europees Parlement om Lampedusa te schenken aan Tunesië of Libië

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft deze morgen het Europees Parlement toegesproken. Hij heeft ervoor gepleit om het Italiaanse eiland Lampedusa te schenken aan Tunesië of Libië. Op die manier blijven alle bootvluchtelingen die op Lampedusa stranden technisch gezien Afrikaans. Hij stelde ook voor om de ontgoocheling op de gezichten van bootvluchtelingen te filmen wanneer ze aan land komen en ontdekken dat ze na een helse tocht over zee nog altijd in Afrika zijn. Deze filmpjes kunnen dan gebruikt worden bij ontradingscampagnes om andere gelukszoekers te ontmoedigen.

No comments:

Post a Comment