Tuesday 26 May 2015

Electrabel verduidelijkt: "Het is ònze energie"Via een persmededeling heeft Electrabel toegegeven dat de slogan 'Het is jouw energie' een marketingtruc was om de mensen aan te zetten tot een hoger energieverbruik. Electrabel gaf met de slogan verkeerdelijk de indruk dat de consument op enig moment in de energiecyclus eigenaar is van de energie, en excuseert zich hiervoor. Electrabel blijft eigenaar van de energie tot op het moment van het verbruik, alsook van de winsten die met de verkoop van energie gemaakt worden. Electrabel is formeel: "Het is onze energie."

Verkeerdelijk dachten enkele consumenten dat ze bij een coöperatieve aangesloten waren. Met alle voordelen van dien. Niet zo dus. De dure prijzen en wurgcontracten blijven van kracht. Electrabel bepaalt hoe de energie opgewekt wordt, aan welke prijs, en aan welke voorwaarden ze geleverd wordt.

Tenzij de consument beschikt over een accumulator of een of andere vorm van batterij, kan de energie van Electrabel niet opgeslagen worden. De geleverde energie wordt dus direct verbruikt, bij levering. Als dusdanig kan de consument dus op geen enkel moment eigenaar zijn van een hoeveelheid energie, en kan er dus nooit sprake zijn van 'jouw' of 'mijn' energie. Electrabel is producent en blijft altijd de eigenaar, tot de energie omgezet wordt in licht, beweging of warmte. Maar daarna is de energie onherroepelijk weg.

Electrabel hoopt dat met deze verduidelijking alle misverstanden over de eigendomsrechten van energie van de baan zijn.

Wat de bijproducten betreft van de energieproductie, zoals CO2 en nucleair afval, dat zijn dan wel weer zaken die tot de levenssfeer van de consument behoren. Electrabel: "Dat is ons probleem niet. Dat is jouw probleem." Kito vult aan: "Waf waf!"

No comments:

Post a Comment