Wednesday 6 May 2015

B-Fast Team ondergebracht bij Infrabel

Het B-Fast Team bezint zich na hun laattijdige en onfortuinlijke missie naar Nepal over hun toekomst. In de Federale Regering gaan stemmen op om het B-Fast Team onder te brengen bij de NMBS. Jo Cornu ziet voor hen een functie weggelegd bij de Dienst Zelfmoordafhandeling van Infrabel. Deze dienst handelt meer dan 200 treinsuïcides af in België. Bijna altijd is de poging fataal, dus als het B-Fast Team te laat zou komen, is dit op zich niet erg. Ook de bijhorende treinvertragingen zijn de reizigers van de NMBS gewend. Dus om het slachtoffer bijeen te puzzelen heeft het team ruimschoots de tijd. Een ideale aanvulling van het takenpakket van de jongens van B-Fast!

No comments:

Post a Comment