Sunday 23 October 2016

Federale Regering wil gat in de begroting laten overkappen

De Federale Regering krijgt het gat in de begroting maar niet gedicht. Premier Charles-Michel bekijkt nu of het gat in de begroting niet kan overkapt worden. Hij heeft daarvoor Ademloos, Ringland en StRaten-Generaal gecontacteerd. Het gat wordt dus niet als dusdanig opgevuld, maar overkapt. Dat het probleem hierdoor blijft bestaan, is voor de premier geen punt: "Kijk, in elke begroting zijn er gaten, en de mensen willen niet noodzakelijk een oplossing, maar ze willen in de eerste plaats dat het probleem niet meer zichtbaar is. Kijk naar de ring van Antwerpen, daar gaat die overkapping ook geen soelaas bieden, maar de vervuilende auto's worden wél aan het zicht onttrokken. In dat opzicht is het visueel een oplossing. Akkoord, je staat nog steeds in de file, maar je auto staat lekker droog. Ik heb dus maandag een vergadering met Ademloos, Ringland en StRaten-Generaal en ben benieuwd naar hun expertise. Misschien best iets vroeger vertrekken met al die file, nee? Of is de ring van Antwerpen al rond? Hoe zegt u? De Lange Wapperbrug is weggestemd? In een referendum?! En de ontsluiting had kunnen klaar zijn rond deze tijd? Een spijtige zaak me dunkt."

No comments:

Post a Comment