Monday 26 June 2017

Oudste moderne terrorist ontdekt in Marokko
JEBEL IRHOUD - In Marokko hebben archeologen resten opgegraven van wat mogelijk de oudste moderne terrorist ooit was. In totaal werden 16 fossiele resten teruggevonden, en verschillende spijkers en antieke bouten. De wetenschappers dateren de vondst op 300.000 jaar oud, 100.000 jaar ouder dan de oudste bekende Homo Sapiens.

De resten van de Homo Sapiens Terrorismus lagen verspreid over de archeologische site, in een straal van 20 meter. Vermoedelijk heeft de terrorist zich opgeblazen, gefrustreerd als hij was met de gang van zaken in zijn gemeenschap, en onmachtig om eigenhandig aan zijn leven een positieve wending te geven.

"Het feit dat er 100.000 jaar eerder al geradicaliseerde Homo sapiens waren en dat ze in Marokko voorkwamen, verandert ons begrip en de hypothese omtrent de verspreiding van deze soort door Afrika en Europa," vertelt antropoloog Joannes Boyau. "Spijtig genoeg verandert deze wetenschappelijke ontdekking niets in de hoofden van fanatieke gelovigen over het ontstaan van de mensheid, noch over de afwezigheid van een God zoals we die kennen uit de klassieke religies."


Wel zet deze vondst deradicaliseringsprogramma's op de helling omdat het zichzelf opblazen wel eens in de genen zou kunnen zitten en misschien in een heel ander perspectief moet geplaatst worden. Volgens Himza Al-Radik is een evolutionaire verklaring dat DNA zichzelf nu eenmaal wil verspreiden en dat hiervoor eender welke manier oorlooft.


No comments:

Post a Comment