Monday 23 December 2013

Stefaan De Clerck wint Grote Prijs Jan Wauters 2014


De VRT heeft voor de derde keer de Grote Prijs Jan Wauters uitgereikt, de VRT-Taalprijs voor creatief en uitmuntend taalgebruik. Dit jaar koos de jury unaniem voor politicus Stefaan De Clerck. De jury prees 'het wollig en warrig taalgebruik van de Kortrijkzaan dat geen onderscheid maakt tussen hoofdzinnen en bijzinnen en dat als een krinkelende winkelende plattelandsbeek meandert zonder begin of einde.'
In een korte reactie laat Stefaan De Clerck blij te zijn met deze prijs: "Het is met een groot genoegen dat ik deze prijs in ontvangst neem aangezien deze een kwaliteit roemt die niet alleen voor een politicus belangrijk is, maar ook voor een advocaat, hetgeen ik ben, of voor eender wie die vaak in het openbaar moet spreken, en de kunst dient te beheersen waarvan ik meen dat ik die geperfectioneerd te hebben, namelijk de eloquentie om te spreken voor toehoorders die al dan niet geïnteresseerd zijn en waarvan de interesse moet gewekt worden door gericht of in algemene termen bepaalde zaken aan te kaarten die van maatschappelijk belang zijn en mij ook nauw aan het hart liggen zoals bijvoorbeeld deze prijs die niet zomaar uitgereikt wordt, maar waarover de jury lang heeft moeten beraadslagen en die de mooie taal dat het Nederlands is, in de verf zet, als communicatiemiddel, maar ook als wapen in een politieke discussie bijvoorbeeld waarbij een betoog zand in de ogen van politieke tegenstanders kan gooien omdat die moeite hebben om mijn redeneringen te volgen, die nochtans heel goed opgebouwd zijn, maar door hun lengte alle tegenstrevers munitie ontnemen omdat niemand nog weet waarover ik het heb, of waardoor mijn tegenstrevers in slaap gewiegd worden, zoals deze keer weer, ja, ik heb jullie goed liggen, ik ben de koning van de volzin, de keizer van het spreekgestoelte, ik ga maar door en ik weet soms zelf niet wanneer ik moet stoppen, ten bewijze hiervan deze prijs, waarvoor dank en waarvan akte, beste jury en aanwezigen." (reactie ingekort nvdr)

No comments:

Post a Comment